» باور :: ۱۳٩۳/٧/٧
» تقدیر.. :: ۱۳٩۳/٧/٧
» تنهایم مگذار... :: ۱۳٩۳/٧/٧
» دلتنگـــــــی :: ۱۳٩۳/٧/٧
» گــــرمـــی.. :: ۱۳٩۳/٥/۳
» یــــــــــــــــــاد تـــــــــــــــــــو :: ۱۳٩۳/٥/۳
» میتوانم... :: ۱۳٩۳/٥/۳
» بـہ این روزهــاے... :: ۱۳٩۳/٥/۳
» نیمے از مـَטּ :: ۱۳٩۳/٤/۱
» خیانت :: ۱۳٩۳/۳/٧
» عروســـــــــــک :: ۱۳٩۳/۳/٧
» رازو نیاز با معبود :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» لباس :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» یک درخت :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» اِشــتِــبــاهَـش کُـجــآســـت؟ :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» بـه نـامـ :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» بوی غریبه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» هــــا کــــردم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» خانومها همه ملکه اند :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» با عـــرض معــــــذرت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» مــحـــرم :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» *_-دیـــشـــب در خـــواب-_* :: ۱۳٩٢/۸/٧
» گـــردو :: ۱۳٩٢/۸/۳
» افسـردگی مفــــرط :: ۱۳٩٢/۸/۳
» تــــو کـــــه مــیــخــوانـــی :: ۱۳٩٢/۸/۳
» عید سعید قربان مبارک باد :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» قدر لحظه به لحظه خوشبختی... :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» بـــــــــــــرا ـــــــــــــــ.. :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» my love :: ۱۳٩٢/٦/۱
» دِلتَــــ‗__‗ـــنگَـــی :: ۱۳٩٢/٦/۱
» عکاسی های خودم :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» پرواز :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» آنکهـــــــــــــــــــ :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» رویا :: ۱۳٩٢/٥/٩
» خوشبختی :: ۱۳٩٢/٥/٩
» موسیقی :: ۱۳٩٢/٥/٩
» دلم تویی میخواهد که سکوتم را معنی کند... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» دنیـــــــــــای کســـــــی بــــــــــودن :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» هر روز نبودنت :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» بــی او :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ماه مبارک رمضان :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» ۱۳٩٢/٤/٢٠ :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» بیهودگی :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» قَــلـبَم :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» ارزانے :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» اِنـْگــآر :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» صدقه :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» جـــودی ابـــوت :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» عشق :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» دنیای آدم برفی ها ...... :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» پــــــــــــدر روزت مـــــــــــــــبارک :: ۱۳٩٢/۳/۳
» ایستادگی :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» امید وار بودن :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» آری خدا :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» دلت پرامید :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» کمتر از تونل ها :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» وعده ی ما لب دریا :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» בوســــــــــــــــــــــــــــــــــتבارم :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» مادر :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» رفتن پروانه :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» بابا :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» خواب دروغین :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» علم یا ثروت :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
»  ۸ راه برای مقابله با نا امیدی :: ۱۳٩٢/٢/۳
» خدااااااااا :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» موقع عصبانیت... "داد نزن" خود را "باد بزن"! :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» بخوان :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» دختر خانوم :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» بی تو :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» درد :: ۱۳٩٢/۱/٢
» غرور کسی :: ۱۳٩٢/۱/٢
» سال 1392 مبارک :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» صـدای پـای بـهار می آیـد ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» لبخنـد بـزن تـا بـگم چـرا ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» 20 راه جالـب برای تشخیـص عشـق واقـعی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» زن نیازمند :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» قصه ی دلتنگی :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» شبی در کنج میخانه گرفتم تیغ در دستم :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» الهی خوشبخت شی گلم :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» خندیدن :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» حرف حق :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» بببخشید :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» قســــــــمــــــت :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» تـــــــــــــــرس :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» خدایا :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» میهمانی طــــــوفــــان :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» بغـــــض شــــــــکن :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» فرش قلبم ماله خداست :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» معلم... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» پازل زندگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» زخم زبون :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» عشق چیست؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» اگــــه میـــدونستـــی!!!!!! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» باران :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» رباعیات :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» اربعین :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» میدانی چقدر دوستت دارم !؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» عکس‌ خدا در اشک عاشق‌ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» تنهایم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» بغض سرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» مهربانیت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» دلتنـــــــگی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» بت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» غیرت :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» درد می کشمــــد :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» خدایا دلم گرفته.... :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» گزیده برترین و زیباترین دلنوشته های :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» چشمانم قهر خواهد کرد ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» معنای واقعی عشق چیست؟ :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» مفهوم واقعی عشق چیست ؟ :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» همیشه مثل هم :: ۱۳٩۱/٦/٩
» یکی بود یکی نبود :: ۱۳٩۱/٦/٩
» لمس عشق :: ۱۳٩۱/٦/٩
» عشق :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» رسم تلخ عاشقی :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» قاب خالی :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» فاصله خوش خیال :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» لبخند همیشه راز خوشبختی نیست :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» لعنت به تو ای دل :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» نامه ای کودکانه :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» تخت دو نفره :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» بعد از مدت ها دیدمش.... :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» خیلى بده احساس کنى مثل دارویى ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» چه زخم هایی بر دلم خورد ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» می دانی ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» دامن شادی چو غم آسان نمی آید بدست ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» دلم حضور مردانه می خواهد ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» زندگی شاید همین باشد ...... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» اس ام اس های جدید و بسیار زیبای دوست داشتن :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ۵ ضد آفتاب خوراکی :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» فلسفه ی بارش باران :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» شعر عاشقانه بسیار زیبا : حاصل دوری :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» معجزه عشق :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» پروردگارا :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» اس ام اس روز پدر :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» روز مادر :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» ببخشید :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» غم عشق... :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» گذر زمان.... :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» لیلی :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است... :: ۱۳٩۱/۱/۳
» یادمون باشه... :: ۱۳٩۱/۱/۳
» تنهایی :: ۱۳٩۱/۱/۳
» سال نو مبارکـــــــــــــ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» حرف بزرگان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» چطور یه رابطه خراب میشه؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» پیامک به سلامتی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» 12 پیــــام از عشـــــــق :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» وقتی کسی را دوست دارید... v :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» شعرها و جملات عاشقانه از فریدون مشیری :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» زندگی عاشقانه از نوع کامپیوتری !! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» نتایج جالب MRI از مغز عاشقان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» آیا کسی را دوست دارید که دوستتان ندارد ؟! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» آن چشم آهو :: ۱۳٩٠/٩/٤
» معنی زیبای عشق از زبان بچه ها :: ۱۳٩٠/٩/٤
» چگونه با گذشته کنار آییم ؟! :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» اس ام اس و پیامک فلسفی و جملات قصار بهمن ماه ۸۸ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» عکسو مجموعه قطعات عاشقانه :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» داستان عاشقانه بسیار زیبا و غمگین ( حتما بخوانید ) :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» چند جمله از بزرگان ..... :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» شعر نو :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» داستان کوتاه ولی زیبا :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» شعر :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» داستانه سیرک :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» داستانه خدا هست :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» سرنوشت :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» عزیز مهربونم :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» معلم--پیرمرد--داستان کوتاه ولی زیبا :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» شعر نو :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» تنهایی.. :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» مادر :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» جملات عاشقانه از زبان دکتر علی شریعتی :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» داستانی آموزنده و بسیار زیبا از تعبیر یک پرفوسور از زندگی :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» جملات بسیار زیبا و پر معنی از مرحوم پرویز شاپور :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» تصاویری از نقاشی هایی هنری به شکل واقعی و باورنکردنی :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» بگو کی ام؟ وگرنه می میرم... :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» چرااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» شعر عاشقانه :: ۱۳٩٠/٦/۱٧


.: Weblog Themes By BlackSkin :.