تاريخ : | | نویسنده : مدیر

شاید این درخت به نظر شما درختی خیلی غیر معمول به نظر بیاد و فکر کنید که نقاشی شده ،اما در واقع مادر طبیعت آن را بدین گونه نقاشی کرده.اکالیپتوس رنگین کمان تنها نوع اوکالیپتوس است که پوست رنگی دارد و در نیمکره شمالی(اکثرا در فیلیپین و گینه جدید) رشد میکند ،ارتفاع این درخت تا 70 متر میرسد.

kocholo.org


 

 


 

kocholo.org


 

 


 

kocholo.org


 


 

 

 

kocholo.org


 

 


 

kocholo.org


 

 


 

kocholo.org


 

 


 

kocholo.org.: Weblog Themes By BlackSkin :.