بخوان

این شعر را همین حالا بخوان

 

 

  وگرنه بعدها باورت نمی شود

 

 

  هنگام سرودنش چگونه دیوانه وار عاشقت بودم

 

 

  همین حالا بخوان

 


  این شعر را که ساختار محکمی ندارد

 


  و مثل شانه های تو هربار گریه می کنم می لرزد

 

 

  هربار گریه می کنم

 

 

 

  و پیراهن هیچ فصلی خیس تر از بهاری نیست

 


  که عاشقت شدم ...

 

 

 امشب لب رودخانه نشستم و گریه کردم .

/ 3 نظر / 18 بازدید
بانو

آخییییییییییییییی[گل]

باران

[ناراحت][خجالت][خجالت][گل][خجالت] نمیدونم چرا به وبت میام دهنم بسته میشه..

اگه گفتی من کیم

پایان سخن اینکه باورت نخواهم داشت ...اخه تو بگو مگر رویا را هم می توان باور کرد