دامن شادی چو غم آسان نمی آید بدست ...

دامن شادی چو غم آسان نمی آید بدست؛

پسته را خون می شود دل، تا لبی خندان کند ...

 

مرجان سرخ

/ 1 نظر / 49 بازدید
ساقی

می خواهم اب شوم بر گستره فق انجا که دریا به اخر می رسد و اسمان اغاز می شود