یــــــــــــــــــاد تـــــــــــــــــــو

509aomle8lny3duczkol.jpg

یـــــاد تـــــو حــــــس قشنـــــــگی ست کــــه در " دل " دارم

                                        چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی نــــگهش مــــی دارم ...!
/ 1 نظر / 57 بازدید
eshghe-abrishami.blogfa.com

وبلاک قشنگی داری به منم سربزن ممنونم