دلم حضور مردانه می خواهد ...

دلم حضور مردانه می خواهد؛

نه اینکه مرد باشد، نه ...!

مردانه باشد : حرفش، قولش، فکرش، نگاهش، قلبش؛

و آنقدر مردانه که بتوان تا بینهایتِ دنیا؛

به او اعتماد کرد، تکیه کرد ...

 

مرجان سرخ

/ 0 نظر / 4 بازدید