خدایا دلم گرفته....

خدایا دلم گرفته....

خدایـــا دلــــــم بـــاز امشب گــــــرفته.!!

 

   بیــــــا تا کمی با تـــو صـــــحبت کنـــم...

 

              بیا تا دل کوچــــــــــکم را

 

    خدایـــا فقــــط با تـــو قسمت کنم..!

 

           خدایـــــا بیــا پشت آن پنــجــره..

 

   که وا می شود رو به ســــــوی دلــــــــم!!

 

     بیـــا پــــرده ها را کنـــاری بزن...

 

        که نــــــورت بتــابد به روی دلـــــــم!!!

 

         خدایـــا کمـــک کـــن :

 

    که پـــروانه ی شعر من جــــان بگیرد...

 

                کمی هم به فـــــکر دلـــــــم باش...

 

               مبـــادا بمیـــرد...!!!

 

    خــــدایــا دلــــــم را

 

     که هر شب نــفس می کشـــد در هوایـــــت...


 

    اگر چه شــــــکســــــته!!!

 

    شبــــی می فرســــتم بــرایــت...!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
باران

سلام..نمیدونم چرا این پستت خیلی خیلی رودلم نشست احساس خوبی دستم داد..تظاهرنمیکنم..آخه این تیکش ( خــــدایــا دلــــــم ر که هر شب نــفس می کشـــد در هوایـــــت... اگر چه شــــــکســــــته!!! شبــــی می فرســــتم بــرایــت...!!!))تیکه آخرش خیلی بی نظیربود..بخدا.. بمنم سربزن. [لبخند]