بیهودگی

امروز را به باد سپردم

امشب کنار پنجره بیدار مانده ام

دانم که بامداد

امروز دیگری را با خود می آورد

تا من دوباره آن را

بسپارمش به باد

/ 1 نظر / 26 بازدید
اگه گفتی من کیم

ابرهای پاره نشان دهنده ان است که در اسمان هم فقر وجود دارد[[پلک]