تنهایی

درد تنهایی کشیدن مثل کشیدن خطهای رنگی روی کاغذ سفید شاهکاری می سازد به نام دیوانگی ! و من این شاهکار را به  قیمت همه ی فصلهای قشنگ زندگی ام خریده ام .... هر که هر چه می خواهد مرا بخواند دیــوانـــه خــودخــواه بی احـسـاس . . . نــمــی فــروشـــم . . . !

/ 1 نظر / 15 بازدید
باران

رنج را آهسته در لبخند پنهان مي كنم تا دلش غمگين نگردد هر كسي با ما نشست